X. jubilejní ročník Velké ceny města Krnova v boxu

Česká boxerská asociace zařadila Velkou cenu města Krnova v boxu do svého kalendáře, již X.desátý ročník tohoto mezinárodního turnaje v boxu se bude konat v říjnu tohoto roku.

Velká cena Krnova je organizována krnovským oddílem boxu SÚS boxing Krnov ve spolupráci s firmami ve městě i mimo něj. „Hlavní zásluhu na tom, že se může turnaj konat má krnovská radnice, bez její podpory by to nešlo. Samozřejmě ani bez sponzorských firem bychom se neobešli, stejně tak bez podpory České boxerské asociace. Ta finanční podporou a propagací našeho turnaje garantuje účast zahraničních delegací a jejich vynikajících závodníků,"v letošním roce se jedná o nejlepší boxery ve věku 17-18 let ze Slovenska,ČR,Maďarska a Německa.

Pokud se rozhodnete tento turnaj podpořit,podpoříte i krnovský box,jenž má velkou historii a věřím i budoucnost v Krnově.

číslo účtu: Česká spořitelna  2472181013/0800

j.m

Nejlepší boxeři z České republiky, Sloven­ska, Německa a Maďarska ve věku 17 až 18 let budou bojovat ve Velké ceně města Krnova v boxu, jejíž 10. ročník se koná o prvním říjnovém víkendu ve sportovní hale na Ja­náčkově náměstí.

Turnaj zahájí vyřazovací boje v sobotu 5. října od 17.00 hodin, v neděli 6. října se boxeři utkají v ringu o medaile. Finálové zá­pasy začnou v 9.30 hodin. „Největším tahá­kem je účast špičkových německých boxerů, kteří k nám váží cestu dlouhou devět set kilo­metrů. Díky nim i dalším reprezentantům zú­častněných zemí bude zaručena stoprocentní kvalita turnaje,“ uvedl Jaroslav Morbitzer z pořádajícího Sdružení úpolových sportů Boxing Krnov.

Zpestřením letošní Velké ceny města Kr­nova v boxu budou utkání, při nichž do rin­gu nastoupí trojnásobný mistr ČR Stanislav Bártek z Krnova a mistr ČR z roku 2012 Emil Kocvelda. „Utkání, jimiž budou hlav­ními aktéry, jsou dárkem pro diváky. Standa Bártek tento rok končí a chceme se s ním v kr­novském ringu důstojně rozloučit, Emil Ko­cvelda zase pochází z Třemešné, takže věříme, že se na jejich zápasy přijdou podívat všichni jejich fanoušci,“ dodal Jaroslav Morbitzer.

Sportovní podívaná, v Moravskoslezském kraji ojedinělá, se koná za finanční podpory České boxerské asociace, společnosti Elfe, s.r.o., Goldstreet, a.s., Dalkia ČR a dalších sponzorů. Hlavním donátorem, bez nějž by se turnaj nemohl uskutečnit, je město Krnov